BONA Lak Pigmentler

Bu pigmentler, tüm grup için genel bir bağlama bileşeni olarak kullanılan 2-hidroksi-3-naftoik asitten adlarını almışlardır.

Hidrofobisite (Su Sevmezlik)

Kimyada hidrofobi, Yunanca hidros ("su") ve fobos ("korku") sozcuklerinden turemiş olup, bir katının veya mineralin