Yağ Ayırıcılar

Yağ Ayırıcılar

Emre Ulaşanbaş / Makine Mühendisi - Satış Mühendisi - Hydrotur Arıtma SistemleriHydrotur Arıtma Sistemleri olarak projelendirdiğimiz yağ ayırıcılar (oil seperator) ile toz boya ve proses hazırlama banyolarından yağ alma banyosunda kullanılan su, mekanik yağ ayırma işleminden geçirilerek tekrar kullanıma uygun hale getirilir. Yağ alma banyosuna yerleştirilen özel emiş başlıklı pompa ile özgül ağırlığı nedeniyle yüzeyde birikmeye yatkın, yüzde olarak daha konsantre yağlı su, yağ sıyırma ekipmanına gönderilir.

 

Sistemin tüm gövdesi şase üzerine oturtulup kolaylıkla ayrılabilen bir şekilde ve komple AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir. Statik seperatör, gövde üzerine açılı olarak yerleştirilmiş plakalardan oluşmaktadır. Bu plakaların yerleştirilme şekli sistemin kolaylıkla her tip işletme koşuluna uyum sağlayabilmesini sağlamaktadır.

 

Prosese özel olarak imal ettiğimiz yağ sıyırıcılarımız, yapısında bulunan ekstra lamellalar sayesinde yağlı suyun temas ettiği yüzeyi arttırıp yağ alma verimini arttırır ve buna bağlı olarak diğer proseslerdeki verim artar. Eski tip yağ ayırıcıların, dizayn ettiğimiz ayırıcılarla değiştirilmesinin ya da bu eski tip ayırıcılar yerine tercih edilmesinin en önemli nedeni ise; sistemimizin verimidir. [Soğuk çalışma şartında %95, sıcak ortamda (yağ alma banyosu çalışırken-devrede) %55-60 verim.] •Banyonun özelliğine göre (asidik veya bazik) seçilen pompa ve bağlantı elemanları ile uzun ömürlü çalışma ve rutin bakım masrafının düşürülmesi.Korozyona uğramayacak malzeme seçimi ve imalatı (paslanmaz çelik gövde ve ekipman).

Yağ Alma Ekipmanı Avantajları

Yağ alma kimyasalları kullanımında azalma ve dolayısı ile sarf malzeme maliyeti avantajı sağlar.

Banyo suyu değişim periyodunda minimum 2-3 kat iyileşme ve buna bağlı olarak su masraflarında ve su arıtım masraflarında maliyet avantajı sağlar.

Kirlilik sürekli olarak ayrıldığı için, yağ alma verimi ve buna bağlı olarak diğer proseslerdeki verim artar.

Banyonun uzun süre sürekli stabil tutulmasına bağlı olarak parça kalitesi (kaplama ya da boyama, korozyona dayanıklılık) artar.

Yağ alma banyosu sonrası durulama sularının kalitesi artar ve bu banyoların değişme periyodu azalır.


Ultra Filtrasyon Sistemleri

Hydrotur Arıtma Sistemleri olarak firmamız, kullandığı ileri çevre teknolojilerinden biri olan Ultra Filtrasyon Sistemleri;

 

Kendisinden sonra kullanılan muhtemel sistemlerin sağlıklı çalışmasını sağlar,

 

Yüksek kalitede fiziksel filtreleme özelliği sayesinde vazgeçilmez olan bu teknolojiyi, kendi bünyesinde bulundurduğu uzman mühendis kadrosuyla projelendirmekte ve müşterilerinin hizmetine anahtar teslimi sunmaktadır. Ultra Filtrasyon Sistemleri, sudaki klasik filtrasyon yöntemlerinin aksine (ters osmoz ve nano filtrasyon gibi hassas arıtma sistemlerinin, giriş suyu kalitesine göre tıkanma risklerinin yüksek olması durumuna bağlı olarak) yüksek kalitede filtrelenmiş su eldesinde kullanılmaktadır.

Ultra Filtrasyonun Esasları

Ultra Filtrasyon (UF), suyun ve düşük moleküler ağırlıktaki maddelerin bir membrandan geçtiği ve bu sırada partiküllerin, kolloidlerin ve makro-moleküllerin dışarıda tutulduğu basınç tahrikli bir prosestir. Yarı geçirgen membrandan akış, membran yapısının iç ve dış duvarları arasında bir basınç gradyanı uygulanarak sağlanır. UF membranların tipik gözenek boyutu 0,01-0,10 μm aralığındadır ve bu değer bakteriler, çoğu virüsler,

kolloidler ve silt için yüksek uzaklaştırma kapasiteleri olup, bu sayede ayrıştırma sağlar.

 


Ultra Filtrasyon Uygulamaları

 

İçilebilir Su

UF, bakterilerin ve virüslerin %99,9’una kadarını uzaklaştırabilir. Bu kadar yüksek bir filtrasyon verimliliğiyle UF, içme suyu uygulamaları için mükemmel bir çözüm oluşturur.

 

Atık Su Geri Kazanımı

Yüksek filtrasyon verimliliği ve düşük enerji tüketimi sayesinde UF, atık suyun saflaştırılarak geri kazanılmasını ve atıkların azaltılmasını sağlar.

 

Desalinizasyon Ön işlemi

Deniz suyu tuzunu giderme uygulamaları için ters ozmos (RO) ön işleminde yaygın olarak kullanılan UF, deniz suyundaki kompleks değişimlere çok iyi uyarlanarak RO sistemleri için yüksek kaliteli besleme suyu sağlar ve stabil operasyonlar ve uzun RO hizmet ömrü getirir. Ultra Filtrasyon modülleri, bakterilerin, çoğu virüslerin, kolloidlerin ve siltin etkin bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlayan gözenek boyutlu, asimetrik oyuk elyaflı H-PVDF membranlarıdır. Membranların üniform gözenek boyutu ve dışarıdan içeriye akış konfigürasyonu sayesinde Ultra Filtrasyon modülü, çok çeşitli besleme suyu koşullarında etkin ve stabil performans sağlayabilmektedir. Membran çapındaki basınç zamanla arttığında modül, ters yıkama ve kimyasal temizleyicilerle temizlenerek modül performansı geri kazanılabilir.

 

Ultra Güçlü H-PVDF Malzeme – Modül Ömrünü Uzatır

Asimetrik membran yapısı - dayanım ve uzun ömür sağlar.

 

Asimetrik membran yapısı - membran çapındaki basıncı azaltır.

 

FVDF’nin alternatif malzemelere göre üstün fiziksel dayanım özelliklerivardır.

 

Benzersiz bir asimetrik membran yapısı oluşturmak üzere hidrofil H-FVDF malzemeden yapılmış olan membran, güçlü asitlere ve alkalilere tekrar tekrar maruz kalabilmesini sağlayan üstün kimyasal mukavemetle karakterizedir. Sahip olduğu üstün mekanik mukavemeti ve kırılmaya direnci bu malzemeyi, modül ömründen taviz vermeden, tekrarlı havayla yıkama ve kimyasal temizleme çevrimlerine dayanma konusunda ideal tercih yapar.

 

Ultra İnce Gözenekler - Yüksek Verimli İşletim Sağlar

Membran nominal gözenek boyutu - 0,03 μm • 0,03 μm’lik nominal gözenek boyutuyla yüksek filtrasyon verimliliğine ulaşarak yüksek kaliteli süzüntü sağlar.

 

Dışarıdan İçeriye Akış Konfigürasyonu - Düşük Enerji Tüketimi ve Stabil Operasyonlar Sağlar

Dışarıdan içeriye akış konfigürasyonu - membran tıkanmaya daha az meyillidir ve daha geniş çeşitlilikte besleme suyu kabul eder.

 

Dışarıdan içeriye akış konfigürasyonu, başka konfigürasyonlara kıyasla yüksek akış oranında düşük kaliteli besleme kaynaklarıyla ve daha geniş çeşitlilikte su kaynaklarıyla uzun süreli kullanılmasını sağlar. Ayrıca ultra filtrasyon membranlarının dışarıdan içeriye akış konfigürasyonu, tıkanmaya çok daha az meyillidir ve bu sayede temizleme sıklıkları, enerji tüketimi ve işletme maliyetleri büyük ölçüde düşer.

 

Tutarlı olarak üniform gözenek boyutu dağılımı, çeşitli safsızlıklara karşı etkin bir bariyer yaratır - böylece zorlu veya değişken besleme suyu koşullarında bile yüksek kaliteli ürün suyunun stabil ve sürdürülebilir tedarikini sağlar.