Türkiye ve Çevresinden Güncel Anlatılar (9 Ocak- 8 Mayıs 2014)

Türkiye ve Çevresinden Güncel Anlatılar (9 Ocak- 8 Mayıs 2014)


İstanbul Modern’in kuruluşunun 10. yılı kapsamında hazırlanan sergi, Türkiye ile tarihi, siyasal ve kültürel bağları olan Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu gibi komşu coğrafyalardan günümüz sanatının öncü sanatçılarını ve yapıtlarını bir araya getiriyor. KomşularTürkiye ve Çevresinden Güncel Anlatılar, sosyokültürel bağlamların sanat üzerindeki etkilerini ele alarak bölgenin görsel kültürüne dair ortak yaklaşımları ve güncel dinamikleri araştırıyor.


Toplumsal hayata dair gösteri ve tören gibi köklü adetlerin görsel sanatlara nasıl sızdığına bakan Komşular, bölgenin kültür ve sanatında öne çıkan iki temaya odaklanıyor: hikâye anlatımı ve yolculuk. Hikâye anlatımı ve yolculuk, pek çok yapıtta iç içe geçerek hareketlilik, göçmenlik, göçebelik ve gezginlik, kültürel aktarım, dil ve çeviri gibi konulara dönüşüyor. Komşular, bir yandan bölge sanatında önemli yeri olan performans ve gösteriye alan açarken, diğer yandan akademik sanat çevreleri dışında gelişen karikatür ve halk sanatı gibi dalların uzantısına da güncel sanat bağlamında yer veriyor. Zira bölge halkı arasında bir zamanlar gölge oyunu, âşık geleneği, meddahlar ve zanaat yoluyla yayılan ve aktarılan anlatıların yankısı, bugün görsel sanatlarda devam ediyor.


17 ülkeden 35 sanatçının çalışmalarını ağırlayan İstanbul Modern, bölge kültür ve sanatına dair gösterim, performans, panel, söyleşi ve atölye çalışmalarından oluşan kapsamlı bir etkinlik programı da sunuyor. Tekrarlar mısın? video programı, ana serginin bir bölümü olarak kurgulanan özel bir odada gösteriliyor.