Taranto Galvano firmasının Genel Müdürü Mustafa Kemal Olur ile Roportaj

Taranto Galvano firmasının Genel Müdürü Mustafa Kemal Olur ile Roportaj


Taranto Galvano firmasının Genel Müdürü Mustafa Kemal Olur firmanın kuruluşundan günümüze gelişim süreci, sektöre sunmuş oldukları ürünler ve çevreyi korumak adına aldıkları önlemler hakkında sorularımızı yanıtladı.


Sayın Mustafa Kemal Olur, okurlarımıza kısaca kendiniz­den, eğitim durumunuzdan ve profesyonel özgeçmişiniz­den bahsedebilir misiniz?

1964 Kilis doğumluyum. Marmara Üniversitesi mezunuyum. Kaplama sektörüne 1984 yılında Taranto Plastik firmasında ça­lışmaya başlayarak adım attım. 30 yıldır yüzey işlem sektörün­de kaplama tesisleri imalatı ile uğraşıyorum.

Ürün ve ürün gruplarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

Yüzey İşlem sektöründe, kaplama tesislerinin projelendirme ve imalatını yapıyoruz. Kaplama tesisinin prosesinde gerekli olan bütün makine ve teçhizatların imalat ve tedarikini sağlıyoruz. Ana konumuz tam otomatik kaplama tesisleri imalatı olmak­la birlikte; kaplama banyolarının imalatı, filtre cihazlarının ima­lat ve ithalatını, titanyum ürünlerin ithalatını gerçekleştiriyoruz. Asit buharı - gaz yıkama ve arıtma üniteleri (scrubber) ile hava­landırma sistemleri konusunda mühendislik hizmeti verip ku­rulumlarını gerçekleştiriyoruz.


Kaplama tesisleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Taranto Plastik olarak otomatik kaplama tesisleri imal ediyo­ruz ve kurulumunu yapıyoruz. Metal ve plastik kaplama sek­töründe kaplama banyolarını Türkiye’de ilk imal eden firma olarak sektörün öncüsü konumundayız. 1968 yılında faaliye­te başlayan Taranto yılların getirmiş olduğu tecrübe ve gelişi­me ayak uyduran yenilikçi yapısı ile yüzey işlem tesisleri imala­tında %100 müşteri memnuniyeti ilkesini benimsemiştir. Nikel, krom, çinko, fosfat, kataforez, plastik (abs) ön işlem, bakır, elok­sal, elektroforetik lak prosesleri ile özel prosesler kaplama te­sislerinin müşteri isteklerine göre kurulum yapılacak yere göre önce tasarım ve projesini hazırlayıp daha sonra imalat ve kuru­lum aşamalarını tamamlıyoruz. Bu aşamalarda müşteri mem­nuniyetini ve kaliteyi her zaman ön planda tutuyoruz.


İmalat ve makine parkurlarınız hakkında bilgi alabilir mi­yiz?

İkitelli’de 1250m2 kapalı alanda bulunan fabrikamızda tesis­lerin önce kurulumunu sonra kuru çalışma testini gerçekleş­tirdikten sonra müşterimizin fabrikasına sevk ediyoruz. Maki­ne parkurumuzun plastik bölümünde alın kaynak makinemiz, ekstrüder makinelerimiz, kesme makinelerimiz; metal bölümü­müzde caka giyotin ve kaynak makinelerimiz ile kesme maki­nelerimiz bulunmaktadır.

Metal kaplama sektörünün dünü ve bugünü ile ilgili de­ğerlendirme yapabilir misiniz? Türkiye pazarının sektör­deki yeri ve önemi nedir?

Metal kaplama sektörü otomotiv, inşaat, beyaz eşya, tekstil ve havacılık sektörüne doğrudan hizmet vermektedir. Bu sek­törlerdeki hızlı gelişim kaplama sektörünün de teknoloji ve kapasite konusunda ilerleme kaydetmesini sağlamıştır. Çevre duyarlılığından yoksun ve Avrupa standartlarına uzak, mer­diven altı olarak adlandırdığımız anlayış artık geçmişte kaldı. Günümüz Türkiye’sinde modern teknoloji ile yüksek kalite ve kapasiteli kaplama yapılmakta.


İş güvenliği ile ilgili firmanızın uygulamaları bulunmak­ta mıdır?

Bu konuda mevzuata uygun olmayan çalışma uygulamaları­na kesinlikle izin vermemekteyiz. Zaten firmamızda hali ha­zırda iş güvenliği uzmanı çalıştırılmaktadır. Hem iş yerimizde hem montaj ve kurulum yaptığımız yerlerde iş sağlığı ve gü­venliği konusunda gerekli önlemleri alıyoruz.


Firmanızın çevre duyarlılığı ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri mevcut mu?

Taranto kaplama sektörüne yönelik havalandırma projeleri ve uygulamaları yapmakta. Bu konunun önemini ve gereklili­ğini tüm müşterilerimize anlatıyoruz. Verdiğimiz teklifleri ha­valandırma sistemi içerecek şekilde, arıtma ve geri dönüşüm sistemleri ile uyumlu olarak sunuyoruz.


2013 yılı firmanız açısından nasıl geçti? Hedef ve projele­riniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

2013 yılı beklentilerimizin üzerinde sonlandı. Çalışarak ürete­rek, kaliteden taviz vermeden müşteriye doğruyu göstererek, eski müşterilerimize yenilerini ekleyerek, yurt içi ve yurt dışı satışlarımızı arttırarak geçirdiğimiz bir yıl oldu. Taranto plastik olarak ismimizi daha fazla duyurduğumuz kalitemizi daha da arttırdığımız ve büyük projelerimizi büyük bir keyifle tamam­ladığımız bir sene oldu. Bundan sonraki hedeflerimiz; yurt içi ve yurt dışında devam eden ve alacağımız projeleri başarıyla sonlandırmak, vizyon ve misyonumuza uygun hareket etmek ve 2014 yılında yüzey işlem sektöründeki öncülüğümüzü ko­rumak istiyoruz.


Sektörün güç kazanması adına okurlarımıza iletmek iste­diğiniz bir mesajınız var mı?

Sektörümüzün günden güne otomasyona geçtiğini görüyo­ruz. Bu durum sektörümüzün kaliteli üretime geçmeye ça­lıştığını gösteriyor. Kaliteli, düşük maliyetli, homojen üretim için yüzey işlem sektöründeki firmalar tesisleşmeyi tercih edi­yor. Tesisleşme tercihinden sonra yurt içi ve yurt dışı pazarlar­da daha kaliteli işler yapacağımıza inanıyorum.