Merkezi Olmayan Uygulamalar İçin Tam Çözüm

Merkezi Olmayan Uygulamalar İçin Tam Çözüm
Büyük makinelerin ya da tesislerin unsurları çoğunlukla farklı işlemler kullanılarak farklı yerlerde boyanır ya da kaplanır. Bir lojistik paket içeren kaplama sistemleri ve koordine edilmiş bir hizmet, unsurların nihai montaj hattında renk tonu ve yüzey yapısı bakımından mükemmel şekilde uyumlu olmasını garanti eder.
Endüstriyel kaplama alanında kaplamaların imalat makineleri gibi büyük makinelere ya da tesislere uygulanması beraberinde özel gereksinimler getirir. Kaplamaların kalite standartları bilhassa mekanik ve kimyasal dayanıklılık bakımından çok yüksektir. Buna ek olarak, kaplamalar çok çeşitli alt katmanlarla güçlü bir bağ oluşturmalıdır, kaynak birleşim yerleri ve taşlama izlerini de iyi bir şekilde kapamalıdır. Bu nedenle, çoğunlukla dokulu yüzeylere sahip kaplamalar kullanılmaktadır.

Tamamıyla Aynı Görünüm

Bu kaplamalar, bütün teknik gereksinimlerinin yanı sıra belirli bir muazzam sorunla da karşı karşıyadır. Çok sayıdaki unsur genellikle farklı işlemler kullanılarak çok farklı yerlerde kaplanır. Nihai montaj işleminden sonra unsurlar bir araya getirildiğinde tüm kaplamaların tamamıyla aynı görünüme sahip olması gerekmektedir. Özellikle, eğer kaplamaların renk tonu, parlaklığı ve dokusu iyi bir uyum içinde olmazsa bu durum kötü bir izlenim uyandıracaktır ve üründe bir kusur bulunduğu yönünde bir algı oluşturacaktır. Kuşkusuz böylesi bir sonuç, bu yüksek kaliteli makinelerin tedarikçileri ya da son müşterileri için kabul edilemez bir durumdur.

Farklı Kaplama Sistemleri Kullanılarak Erişilen Mümkün Olan En İyi Uyum
FEIDAL Coatings, bu türde uygulamalar için özel olarak koordine edilmiş "fabrika içi” ve "fabrika dışı” ürünlerden meydana gelen bir kaplama sistemini temel alan standart hâle getirilmiş bir konsept geliştirmiştir. Bu renk, parlaklık ve doku bakımından mümkün olan en iyi uyumu sağlar. FEIDAL Coatings, eğitim kursları ve uygulama danışmanlığı da dâhil olmak üzere ana şirketin ya da müşterinin gereksinimlerini karşılama hususunda yan kuruluşlara ve alt yüklenicilere yardımcı olan bir dizi hizmet sunmaktadır.

Bilgilerin ve İş Şartnamelerinin Koordine Edilmesi
Kaplamalar çoğunlukla ülke çapındaki farklı uluslararası yerlerde uygulandığından dolayı etkili bir iletişim için tüm bilgilerin ve iş şartnamelerinin tek bir yerde toplanması gerekmektedir. FEIDAL’ın bölgesel saha hizmet ekipleri ve uygulama teknolojisi departmanı, münferit üretim üniteleri için destek sağlar. Buna ek olarak, bir irtibat görevlisi çok çeşitli iş şartnameleri arasında hiçbir bilginin kaybolmamasını sağlamak için müşterinin dünyanın her yerindeki gereksinimlerinin karşılanmasını koordine eder.

Bir Sistem: Dokuz Değişik Kaplama

Şu örnek, iş şartnamelerinin ne kadar karmaşık olabileceğini göstermektedir. Lider bir makine üreticisinin ve bu üreticinin alt yüklenicilerinin aşağıdaki ürünleri işlemesi gerekmektedir.
• Makine parçaları (40 mm’ye kadar malzeme kalınlığı), sac levha parçaları, kapaklar ve benzer unsurlar için 2K Emisyonsuz ve çözücüsüz iç kaplama.
• Muhtelif kapaklar için RAL 6011 parlaklığında toz kaplama.
• Kontrol paneli ve muhafazası için RAL 9016 yüksek parlaklığında KTL ve 2K otomotiv perdahı.
• Büyük hacimli parçalar için RAL 9016 yüksek parlaklığında iki-bileşenli, çözücü esaslı ya da su esaslı kaplamalar. Havasız, hava karışımlı, yüksek basınçlı püskürtme ve elektrostatik püskürtmenin yanı sıra hızlı ve yavaş kurutma işlemleri de dâhil olmak üzere farklı kaplama işlemleri için çok çeşitli ayarlar kullanılmaktadır.
• Büyük makine platformları için RAL 6011 parlaklığında (kaynaklı ya da dökme) iki bileşenli, ultra-yüksek-katılı kaplamalar (%90 katı içerik, 250 g/l’nin altında VOC (Uçucu Organik Bileşikler).
• Taşlama ve dolgu gerektiren parçalar için bir ya da iki bileşenli astar boyalar ve dolgu malzemeleri.
• Örneğin işletmen konsolları için RAL 3020 parlaklığında plastik eklenti parçaları. (Çin/Şenzen)
• Toz kaplama ustaları ya da tesisatçılar için bir ve iki bileşenli, çözücü esaslı ya da su esaslı onarım sistemleri.

Tüm bu kaplamalar – onların uygulanması için 10 veya 100 şirketin sorumlu olmasına bakılmaksızın – tek biçimli nihai bir sonuç elde etmek için koordine edilir.
Buna ek olarak, müşterinin gereksinimlerine bağlı olarak ilgili lojistik çözümler de sağlanabilmektedir. Özellikle, tüm kaplama türleri için münferit sipariş bazında özel tonlar formüle edilebilmektedir ve bu tonlar üzerinde anlaşılan bir zaman çizelgesine bağlı olarak küçük miktarlarda olsa bile tüm uluslararası alt yüklenicilere tedarik edilebilmektedir. Bu, tüm sistemin düzgün bir şekilde işlemesini sağlar ve böylece maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olur.
Bu çözümler makine üreticileri için aşağıdaki faydaları sağlamaktadır:
• Bir irtibat görevlisi,
• Bütün malzemeler dâhil olmak üzere tüm kaplama işlemi tek bir şirket tarafından gerçekleştirilir,
• Açık bir şekilde tanımlanmış sorumluluklar,
• Hızlı ve etkin iletişim,
• Kaplama miktarlarının bütünleştirilmesi,
• Değişikliklerin hızlı ve kalıcı olarak uygulanması.

Aldin Turudic
Kimya Mühendisi
Ticari Direktör
Yönetim Kurulu Üyesi
FEIDAL Lackfabrik GmbH & CO. KG