GALDER Başkanı Sayın M. Cihan Yıldırım ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.


Bugün 42 firmayı temsil eden GALDER, sektörün gelişmesi ve büyüyerek pazarda olması gereken yere ulaşması için çalışıyor. Genel Galvanizciler Derneği - GALDER Başkanı Sayın M. Cihan Yıldırım ile sektör hakkında konuştuk.Okurlarımıza kısaca kendinizden, eğitim durumunuzdan ve profesyonel özgeçmişinizden bahsedebilir misiniz?


1979 Rize Çayeli doğumluyum. Eğitimimi turizm otelcilik alanında İstanbul’da tamamladıktan sonra uluslararası bir zincir otelde yurt içi ve yurt dışı olmak üzere yaklaşık yedi yıl kadar çalıştım. 2004 yılından bu yana sıcak daldırma galvaniz sektörüne hizmet veren aile şirketimizde çeşitli görevlerde yer aldıktan sonra genel koordinatör oldum ve halen bu görevi yapmaktayım. İkinci dönem olarak başkanlığını yürüttüğüm Galder’i sözü geçen, sektörü temsil eden ve uluslararası arenada söz sahibi bir dernek yapmak için, yönetim kurulu üyeleri olan meslektaşlarımla beraber daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz.

Galvaniz, korozyonun önlenmesi ya da kontrol altına alınmasında büyük öneme sahip. Galvanizin kullanım alanları ve avantajları hakkında bilgi verebilir misiniz? Galvaniz işleminin korozyondan oluşan maliyetleri azaltmadaki etkisini açıklayabilir misiniz?

Korozyon, yüzeyi korunmayan metallerin bozunmasıdır. Bozunan metaller özelliklerini yitirirerek kullanılamaz hale gelirler. Hem kullanıldıkları yapıyı, hem de canlıların hayatını tehlikeye sokarlar. Sadece 2013 yılında ülkemizdeki toplam korozyon maliyeti 48 milyar USD’dı. Dolayısıyla bu ekonomik açıdan da önemli bir kayıp… Korozyonu tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil ancak önlenmek ve kontrol altına almak bizim elimizde.

Korozyon koruma yöntemleri arasında en avantajlısı sıcak dal-dırma galvaniz kaplamadır. İmalatı tamamlanmış demir – çelik ürünleri, yüzey temizliği aşamalarını takiben yaklaşık 450oC’de ergimiş çinko banyosuna daldırılır. Böylece malzemenin tüm yüzeyleri, içi – dışı, köşeleri eşit kalınlıkta kaplanmış olur ve bütünsel koruma sağlanır. Kaplanan çinko, çelikle metalürjik bağ oluşturur ve ürünün korozyondan etkilenmesini engeller. Üstelik katodik koruma özelliğiyle nakliye ve montaj sırasında darbe, çizilme gibi nedenlerle kaplama zarar görse bile üstündeki çinko tamamen tükenene kadar, altta yatan malzeme korozyondan etkilenmez.

Ülkemizde sıcak daldırma galvaniz (SDG) kaplama ulaşım ve enerji sektörleri başta olmak üzere yapı, inşaat, tarım, hayvancılık, otomotiv ve denizcilik sektörlerinde, bağlantı elemanlarında ve şehir mobilyalarında tercih ediliyor. Toplam üretimin %52’sini enerji ve ulaşım sektörleri kullanıyor. Bunda bu iki alanda SDG kaplama kullanımının şartnamelerle gerekli kılınmasının da payı var. Oysa inşaat da en az bu 2 sektör kadar önemli bir alan. Yapıların ömrünün uzaması için galvanizli çelik kullanması avantaj sağlayacak ve bakım/onarım maliyetlerini azaltacaktır.

Galvaniz sektörünün dünyadaki ve Türkiye’de güncel hacmi hakkında rakamsal bilgi verebilir misiniz? Türkiye’deki galvaniz sektörünü küresel anlamda bulunduğu konum itibariyle değerlendirebilir misiniz?

Sektörümüz Avrupa’da, Amerika’da ve diğer gelişmiş ülkelerde daha yaygın bir kullanıma ve daha eski bir geçmişe sahip. Türkiye’de ise yaklaşık 60 yıldır üretim yapılıyor. Yıllık üretimimiz 2014’te 600 bin tondu. Talebin tamamına yakınının iç pazardan geldiğini söyleyebiliriz. İhracat çok küçük bir paya sahip. Yıllık 600 bin ton üretimi yılda 2000 milyon ton üretim ya-pan Almanya gibi ülkelerle kıyasladığımızda çok düşük bir rakam gibi gelebilir ancak bu ülkemiz için önemli bir gelişmedir, çünkü sektörümüzün bilinirliğinin artmasına paralel olarak bu rakam her geçen yıl artıyor. Önceki yıla kıyasla geçen yıl sektörümüz yüzde 10 büyüdü. Derneğimizin çabaları ve profesyonellerin bilinçli yaklaşımıyla SDG kaplamaya talep artacaktır.

 


GALDER’in faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? GALDER sektörü geliştirmek için ne tür çalışmalar yapmaktadır?

Sıcak daldırma galvaniz firmalarını tek çatı altında toplamayı hedefleyen derneğimiz 2008 yılında kuruldu. Bugün 42 firmayı temsil eden GALDER, sektörün gelişmesi ve büyüyerek pazarda olması gereken yere ulaşması için çalışıyor. Bunun için hedef sektörlere ulaşabileceğimiz, SDG’yi tanıtabileceğimiz her fırsatı

değerlendiriyoruz, çünkü sektörümüzün önündeki tek engel; tüm ilgililer tarafından yeterince bilinmemesi. Ülkemizde 2014 yılında 600 bin ton çelik SDG ile kaplandı. Bu üretim, ağırlıklı olarak mevcut müşterilerin taleplerinden oluşuyor. Oysa sıcak daldırma galvaniz alternatif korozyon koruma yöntemlerine göre birçok açıdan daha avantajlıdır. Örneğin ekonomiktir, güvenilirdir, bütünsel kaplama sağlar, doğaya dostur, uzun

ömürlüdür. Dolayısıyla bizler ilgili profesyonellere ulaşıp sektörü tanıttığımızda tercihlerinde etkili oluyor. Tanıtım çalışmalarımızı sadece çalışan profesyonellerle sınırlı tutmuyoruz. Geleceğin mimarlarına, mühendislerine de ulaşmak için üniversitelerle etkinlikler düzenliyoruz.

 

İlk Sıcak Daldırma Galvaniz Konferansı’na geçen yıl imza attık ve yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da birçok delegeye ev sahipliği yaptık. Hem sektörü bir araya getirdik, hem de sektörün güncel konularını mercek altına aldık. Tüm gün süren dolu dolu bir etkinlik oldu. Konferansımızı gelenekselleştirerek 2 yılda bir yapmaya devam edeceğiz. 2’nci konferansımızı Nisan 2016’da yapmayı planlıyoruz. Detayları yakında paylaşacağız. Bunların dışında gündeme göre üyelerimize özel etkinliklerimiz de oluyor.

 

Galvaniz Dünyası isimli dergimiz sektörümüze dair tek yayın. Sektörel konuları gündeme getiriyoruz, örnek projelere yer veriyoruz, teknik makaleler ve okuyucu sorularını yanıtladığımız Galva Akademi köşelerimizle hem galvanizciyi hem de galvaniz kullanıcısını aydınlatıyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye’de sektörümüze özel yazılı bir kaynak yoktu. Dernek olarak buna ön ayak olduk ve "Galvanizin El Kitabı”nı Türkçe olarak ay sonunda profesyonellerle buluşturacağız. Bu kitap dünyada bugüne kadar sektörümüze dair hazırlanmış en kapsamlı yayın. Eşsiz bir kaynak. İlgilenenler "Galvanizin El Kitabı”nı Ekim ayı itibariyle derneğimizden temin edebilirler.

 


Ülkemizdeki galvaniz sektörü ne tip sorunlarla karşılaşmaktadır? Bu sorunları çözmek için sizce neler yapılmalıdır?

Sektörümüzün 2 sorunundan bahsedebiliriz. Birincisi hammaddede dışa bağımlı bir sektör olarak kurlardaki dalgalanmalar bizi doğrudan etkiliyor. Diğer konu ise sektörümüzün atıl kapasite fazlasıdır. Mevcut talepleri

karşılamak için kapasitemizin sadece yüzde 60’ını kullanıyoruz ve yapımı devam eden yeni tesislerle beraber önümüz deki yıl bu oran %50’lere doğru gerileyecek. Bunun temel nedeni, sektörün pazardaki gerçek payına henüz ulaşamamasıdır. Biz dernek olarak SDG kaplamanın tanıtılması ve yaygınlaşması için çeşitli çalışmalar yapıyoruz ancak bir noktadan sonra, korozyon koruması şartnamelerle zorunlu olmadığında göz ardı edilebiliyor. Bu nedenle özellikle yapısal çeliklerde mutlaka galvaniz kullanılmasının önemi vurgulamak istiyorum.

 


Sektörün çevre politikası ve sürdürülebilirlik yaklaşımı hakkında bilgi verir misiniz? İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Gelişen Türkiye ve Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde sektörümüz her geçen gün Avrupa standartlarına, hatta daha üst düzeyde tesis iyileştirmeleri ile hızla gelişimine devam etmektedir. Sektörün amacını ve sürdürülebilir çevre politikasını kısaca; doğal kaynakları korumak, temizlemek yerine kirletmemek, çevre ile ilgili tüm yasal mevzuat ve standartlara uymak, yasal gereklerin ötesinde çevrenin ve doğal hayatın korunmasına özen göstermek, tüm süreçlerden kaynaklanan çevresel etkenlerin iklim değişikliğine, havaya, toprağa, suya olan etkilerini önleyici ve düzeltici yaklaşımlar çerçevesinde kontrol etmek ve bu negatif değerleri azaltmak konularında sürekli iyileştirme felsefesi ile çevreye yönelik sorumluluğunu ortaya koymak olarak özetleyebiliriz.

 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak ilave mesleki eğitimler ile beraber şu an yapım aşamasında olan ve kısa sürede devreye alacağımız bir projemiz var. Üyelerimizin personellerini rahatça internet üzerinden online eğitebilecekleri ve sonrasında bir sınav ile durumlarını ölçecekleri bir sistem kuruyoruz. Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar sertifika almaya da hak kazanacaklar. Her şeyin başı eğitim olduğundan, bu konuda da en başarılı yöntemin bu olacağı kanaatindeyiz.


Galvaniz sektöründe teknolojik anlamda ne tür gelişmeler yaşanıyor? Sektör-üniversite işbirliği alanında ne tür çalışmalar yapılmaktadır? Galvanizin dünü, bugünü ve geleceği hakkında bir değerlendirme yapabilir misiniz?

Sıcak daldırma galvaniz 150 yıllık geçmişe sahip bir yöntem. Uygulamada bir teknolojik gelişme bugüne kadar olmadı, yöntemin esasına bakıldığında da gelecekte de böyle bir gelişmenin olmayacağını söyleyebiliriz ancak uygulamada kullanılan ekipman ve teknolojilerde büyük gelişme kaydedildi. Bunlar iş verimliliğini arttıran, daha pratik hale getiren yeniliklerdir. Bu ekipmanlar ve kullandığımız malzemelerde gelişmeler devam edecektir.