Dürr Systems Ltd. Şti. Genel Müdürü Jürgen Ridder ile Söyleşi

Dürr Systems Ltd. Şti. Genel Müdürü Jürgen Ridder ile Söyleşi


"2014 yılında Türk ekonomisi %2,9 büyüdü, içinde bulunduğumuz yılda bu rakamın yüzde birden fazla aşılacağı tahmin ediliyor, hatta 2016 yılında Türk hükumeti yüzde beş oranında bir büyüme bekliyor. Bu olumlu gelişme Dürr’ün çalışmasına da yansıyor. Daha 2007 yılında makine ve tesisat yapımcısı İstanbul’da bir şube açarak yerel iş ilişkilerini sağlamlaştırdı. Haziran sonunda mevcut faaliyet yerini İzmit’teki başka bir ofis binası ve buna ait lojistik merkeziyle birlikte güçlendirme kararı alındı.” Söyleşimizde Türkiye’deki Dürr Systems Ltd. Şti. Genel Müdürü Jürgen Ridder ağırlık verilen alanlar, özel durumlar ve stratejik hedeflere ilişkin bilgi verdi.

 


Dürr, Türkiye’de hangi ürün ve hizmet yelpazesini karşılıyor?

Türkiye’de Dürr’ün tüm ürün ve hizmetlerini sunuyoruz – örneğin boyahaneler ve buna ait uygulama tekniği, son montaj ve dengeleme sistemleri. Tabii buna her zaman olduğu gibi danışma, kurulum ve yerinde ilk işletme ve isteğe bağlı olarak müşteride tesisat sorumlusunun uygun eğitimi de dâhil. Ayrıca Türkiye’de Dürr’ün tüm satış sonrası hizmetlerini de sunuyoruz - yedek parçalar, onarımlar ve diğer servisler. Ancak tüm bunlarda ülke sınırlarına bağlı değiliz. Türkiye stratejik olarak uygun konumda ve "Yakın ve Orta Doğu’da adeta bir köprü” niteliğinde.

 

Yani, faaliyet yerinizden başka ülkelere de hizmet veriyorsunuz?

Tabii ki. Türkiye, yalnız coğrafi olarak değil, aynı zamanda kültürel olarak da Almanya’dan erişimi güç olan ülkeler için kapı işlevi görüyor - örneğin Irak ve gelecekte de tekrar İran için. Bunlar Türkiye’den iyi iş bağlantıları sağladığımız ülkeler.

 

Peki, Türkiye’de ne gibi gelişmeler gözlemlenmekte?

Dürr için Türkiye tabii ki uzun süredir köprüden de fazlası. Ekonomik olarak ülke hızla ilerliyor ve pazarlarını daha da açık hale getiriyor. İhracat artıyor, altyapı son yıllarda gözle görülür ölçüde iyileşti. Bu nedenle ülke çok farklı sanayi dalları için gittikçe daha önemli hale geldi.

 

Dürr, Türkiye’de hangi sektörlerde faaliyet gösteriyor?

Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de otomobil endüstrisi önemli bir alıcı. Çok sayıda orijinal malzeme üreticisi Türkiye’de üretim yerleriyle temsil ediliyor. Türkiye’de tüm üretim sürecini Dürr olmadan tamamlayan neredeyse hiçbir üreticinin olmadığı kolaylıkla söylenebilir: Büyük otomobil üreticilerinin ortak teşebbüsleri müşterilerimiz arasında yer alıyor - örneğin Ford Otosan ve Fiat Tofaş -, fakat aynı zamanda Kasan, Hyundai ve Renault’da da yer alıyoruz. Çevre teknolojisi alanında çözümlerimiz söz konusu olduğunda ağırlıklı olarak karbon fiber fabrikalarında faaliyet gösteriyoruz. Aslında ürünlerimizi atık hava temizliği vb. temizleme ve filtreleme sistemi gerektiren her yerde bulabilirsiniz. Rafineri, ahşap ve seramik endüstrisi de Dürr’ün Türkiye’deki diğer hedef sektörleri.

 

Peki, genel endüstri için boyama tekniği sunan yeni "Endüstriyel Ürünler” alanı, Türkiye’deki portföyün de bir parçası mı?

Evet, Dürr 2014 Ekim’inden bu yana bununla ilgi alanını genişletiyor: Pompalar, boya tedarik sistemleri, manüel ve otomatik işletim için konvansiyonel uygulama tekniğinin yanı sıra elektrostatik uygulama için 2K tesisleri ve ürün sistemleri. Yeni "Industrial Products” alanıyla plastik, vagon ve gemi yapımı, seramik, ahşap ile mobilya endüstrisine ulaşıyoruz. Web mağazasıyla Dürr burada da çok yeni bir satış ve dağıtım kanalına cesaret etti. "Industrial Products” Ekim ayında ağırlıklı olarak PaintExpo İstanbul’da tanıtılacak. Fakat tabii ki aynı zamanda tesis tekniği, uygulama tekniği ve dışarıya verilen havanın temizlenmesi gibi alanlar da.

 

Türkiye’de iş yaparken ne tür zorluklar ve sorunlar yaşanıyor?

Türkiye’de büyük bir kalifiye iş gücü açığı var. Bunun bir nedeni mühendis olana kadar okul ve üniversite kariyerinin birçok insan için finanse edilebilir olmaması. Ancak son yıllarda siyaset oldukça güçlü biçimde bu alana el attı ve mühendisliği büyük ölçüde teşvik etti. Fakat Almanya’yla karşılaştırıldığında tamamen eksik olan şey klasik teknik eğitim meslekleri. Bununla birlikte uzun vadede, mesela gelecek veya ondan sonraki nesilde bu alanda da bir şeyler yapılacağı konusunda iyimserim.

 

Olumlu bir madde başlığı olarak "uzun vade”yi ele alalım. İzmit’te yeni bir şube açtınız. Gelecek on yıl için planlarınız neler?

Şu anda 17 çalışanımız var. 2020 yılına kadar bu sayıyı ve ciromuzu en azından iki katına çıkarmak istiyoruz. Yeni faaliyet yeri bunun için tabii ki önemli bir adım. Hedefimiz, Türkiye’de kendimize ait konstrüksiyon ve üretimi geliştirmek - yani daha küçük projelerin yerinde, eksiksiz tamamlanmasını sağlayabilen bir organizasyon olmak. Ayrıca yeni büro binamıza 270 metrekarelik büyük bir ambar da dâhil. Bu da yedek parça alanında çok daha esnek olabileceğimiz anlamına geliyor. Şu anda yedek parçaları diğer Dürr ülke şirketlerinden sipariş ediyoruz, bu gereksiz yere zaman alıyor. Sonuç olarak denilebilir ki: Büyümek ve daha da gelişmek istiyoruz. Türkiye’nin de yaptığı gibi - büyük adımlarla. Dürr şirketler grubu dünya çapında lider makine ve tesis yapımcılarından biridir. Dürr’ün sunduğu ürünler, sistemler ve hizmetler farklı endüstrilerde son derece verimli üretim süreçlerine olanak sağlıyor. Cirosunun yaklaşık %60’ını otomobil üreticileri ve tedarikçileri oluşturuyor. Diğer alıcı sektörler örneğin makine yapımı, kimya ve ilaç endüstrisi ile - Ekim 2014’te HOMAG Group AG’nin devralınmasından beri - ahşap işleme sanayidir. Dürr, 28 ülkede 92’nin üzerinde faaliyet yerine sahiptir. 2015 yılında şirketler grubunun yaklaşık 14.500 çalışanla 3,4 ila 3,5 milyar Euroluk bir ciro yapması bekleniyor. Şirketler grubu piyasada beş alanda faaliyet gösteriyor. Bunlar: Boya ve Nihai Montaj Sistemleri: Otomobil endüstrisi için boyahaneler ve son montaj üretim yerleri. Uygulama Teknolojisi: Boya ile yalıtım ve yapıştırma maddelerinin otomatik sürülmesi için robot teknolojileri. Ölçüm ve Proses Sistemleri: Dengeleme ve temizleme tesisleri ile kontrol ve doldurma tekniği. Temiz Teknoloji

Sistemleri: Dışarıya verilen havanın temizlenmesi için tesisler ve enerji verimliliği tekniği. Ağaç İşleme Makineleri ve Sistemleri: Ahşap işleme endüstrisi için makineler ve tesislerdir.