Cracking Durumlarında Coating Konusunun Gözden Geçirilmesi

Cracking Durumlarında Coating Konusunun Gözden Geçirilmesi
Bir coating’in esnekliği ve uzaması onun alt tabakaya göre genişlemesi veya büzülmesi yeteneğini gösterir. Bu, alt tabakada belirgin bir esneklik ve baskının yer aldığı deniz ortamlarında hayati bir önem taşır. Dolayısıyla, eğer bir çatlak oluşursa ve yapıya "paralel” ise – bu durumda kaynak- coating’in yüzeye tutunması iyi demektir. Fakat eğer çatlak kaynağa çapraz olarak gerçekleşmişse, coating öncelikle ayrılmış, sonra çatlamış olmalıdır. Bu da yapışmanın daha az olduğunu, veya coating’e fazla baskı olduğunu gösterir. Esneklik bir coating’in, kuruma/kürlemeden sonra, taşıyıcı yüzeyinin çatlamadan veya kavlanmadan harekete veya deformasyona uyum gösterebilme seviyesini gösterir. Bir coating’in esnekliği mutlaka özel bir coating filminin sabit bir özelliği olmayabilir ve şunlardan etkilenir:

• Alt Katman
• Nem
• Sıcaklık
• Deformasyon Hızı
Sanayide yer alan bazıları modern coatinglerde "esneklik olmadığını”, bu yüzden çatlama yapabileceğini iddia etmektedirler. Ancak, İsveç Chalmers Üniversitesinde [1] yapılan bir çalışmada birçok coating normal şartlar altında test edilmiş ve tümünün normal yapısal hareketlere dayanabilecek kadar yeterli esnekliğe sahip oldukları sonucu elde edilmiştir.
Coatingler hizmet sırasında belirli hizmet şartlarında filmin büzülmesi veya alt tabakanın hareketini takiben oluşabilecek yarılma veya çatlamaya karşı dayanım gösterecek kadar esnek olmalıdır. Esneklik çeşitli şekillerde test edilebilir. En yaygın olanı kaplanmış bir paneli fotoğrafta gösterildiği şekilde bir mandrelin üzerine bükmektir.


                                           Referans [1] Chalmers Üniversitesi İsveç – Kaynaklanmış yapılarda çelik ve astar arasındaki mekanik etkileşim

MarineLine/Chemline Kaplama Test ile Nasıl Karşılaştırılır?
MarineLine/Chemline coating ASTM bükme testi (D522-88)’ne göre MarineLine/Chemline coating’in ¾ inçlik bir çap üzerinde 270 ° bükülebileceğini teyit edilmiştir. Gemi yapımı sanayinde ve endüstride kullanılan normal yumuşak çelik için, elastiklik yüzdesi %3’tür. Buna karşılık, MarineLine&Chemline coatingin elastikliğinin yumuşak çelikten daha fazla olduğunu verilerle gösteren bağımsız bir laboratuvardan alınan teknik rapora göre, MarineLine/Chemline coatingin elastiklik yüzdesi %8,2’dir. Bu da yapısal tasarım hatasından kaynaklanan aşırı bir deformasyon olmaması durumda, MarineLine/Chemline coatingin çelik gemi yapının hareketlerini her zaman takip edeceği anlamına gelir. Esas itibariyle, MarineLine/Chemline coating’in kendisi altında bulunan çelikten daha elastiktir. Elastiklik (fizik) bir maddenin uzatıldıktan sonra orijinal haline dönebilmesi yeteneği olarak tanımlanır.
Coating’de herhangi bir çatlak oluşmasının sebebinin, tipik olarak uygun olmayan yüzey hazırlığı, uygunsuz uygulama veya geminin yapısal tasarımına özgü kusurlardan kaynaklandığı açıktır. Bugüne kadar görülen herhangi bir MarineLine/Chemline coating çatlaması, onarılması ve daha sonra yeniden kaplanması sadece kötü kaynaklar üzerinde gerçekleşmiştir.

Tipik Bir Örnek

Alt kaplamadan ayrılan MarineLine/Chemline coating ile ilgili sorularda, mevcut bir saha raporu bu cevabı vermektedir. Bu durum çalışması MarineLine ile kaplanan kargo tankları ile birlikte bir kimyasal tankeri içerir. Hizmet sırasında tank iç patlamadan kaynaklanan aşırı bir vakuma maruz kalmıştır. İç patlamanın büyük gücü tankın kendi çelik yapısının fiilen deforme olmasına sebep olmuştur. Ancak, burada gösterilen fotoğraflar MarineLine coating’in yüzeyden herhangi bir noktada ayrılmadığını, bu da birleşimin gücünü ve yüksek elastiklik özelliklerini göstermektedir.

Performansın Sağlanması için Doğru Uygulamanın Önemi
Gemi sahipleri, tersaneler ve müteahhitler ilk seferinde doğru olarak yapılan tank coating uygulamasının çok verimli ve ekonomik olduğunu bilirler. Dolayısıyla, menfaat sahiplerinin bütünüyle entegre tetkik planları yapmaları ve kararlaştırmaları kaçınılmazdır. APC Enspektörleri 6-Basamaklı bir teftiş ve bir sonraki sayfada gösterilen ısı kürleme programını uygulamışlardır. Bu program kürlenme testi ve yüzey hazırlığı, uygulama, çevresel şartlar, kaplamalar arası kürleme süresi ve DFT seviyeleri, vb. için kullanılan tüm ekipmanın incelenmesini içerir. İdeal olarak, coating kaplaması tamamlanmasından sonra mümkün olduğunca iş yapılmamalıdır.
Bu alanda, APC uygun yüzey hazırlama, uygulama ve MarineLine/Chemline’in ısı kürlemesinin sağlanması ile ilgili sanayi standardını belirlemiştir. Ek olarak, tasarım sürecinde, tasarımcıların aşırı kesme ve baskıya eğilimli alanların dikkatlice tasarlandığından ve böylece rölatif gerilimin tümüyle kürlenmiş coating sisteminin minimum gerilmesinden daha az olmasını sağlamaları gerektiğinin üzerinde durulmalıdır. Çünkü sonuç olarak, MarineLine/Chemline coating, yüzeyi bir arada tutan bir yapıştırıcı olarak değil paslanmayı önlemek için uygulanır.

Koray Karagöz
Genel Müdür /General Manager
Marine Line Türkiye A.Ş