Baca Gazı Biyolojik Arıtma Sistemi

Baca Gazı Biyolojik Arıtma Sistemi

Endüstriyel yaş boya tesislerinin atıklarının bertaraf edilmesi gerek çevresel açıdan gerek proses güvenliği açısından son derece önemlidir. Yaş boyanın sprey metoduyla uygulanması esnasında boyanacak malzemeye tutunmayan boya ve açığa çıkan solventin kirlilik oluşturmayacak şekilde kontrol altında tutulması ve uygun bir şekilde arıtılması boyama sistemlerinin başlıca hedeflerindendir.

Yaş boya tesislerinde atık boya, kuru veya sulu filtreleme yöntemleriyle tutulmaktadır. Sulu filtreleme yöntemiyle tutulan boya kimyasal yöntemlerle sudan ayrıştırılarak arıtma tesislerine gönderilmektedir. Açığa çıkan solvent ve benzeri organik kirleticilerin çevreye zararsız hale getirilmesi ise birçok sanayi kuruluşunun önünde hala problem olarak durmaktadır.

Türkiye’de, çevreye zararlı bu kirleticilerin atmosfere salınmaması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmasına karşın uygulamada ciddi zorluklar yaşanmaktadır. Bunun nedeni, bu amaca yönelik klasik çözümlerin, ihtiyacı tam olarak karşılayamaması veya çok yüksek maliyetler ortaya çıkarmasıdır.

Klasik yöntemler bu sorunla karşı karşıya kalan sanayiciler için iki alternatif sunmaktadır. Bunlar aktif karbon filtre ile filtreleme veya özel brülörlerle yakma (incinerator) yöntemleridir. Her iki yöntemin de çok ciddi dezavantajları bulunmaktadır.

Aktif karbon filtre yöntemi, gaz kirleticilerin özel filtreler ile tutulması prensibine dayanır. Sistemin dezavantajı filtrelerin çok sık değiştirilmesidir. Hem filtre maliyetleri hem de filtrelerin değiştirilme maliyetleri bu yöntemi pratik bir çözüm olmaktan çıkarmaktadır. Ayrıca değiştirilen filtreler de atık sınıfında olup ayrıca bertaraf edilmeleri gerekir.

Kirleticilerin özel brülörle yakılması yöntemi (incinerator) ise çok yüksek enerji sarfiyatına neden olmaktadır. Bu sistem boya pişirme fırınlarının egzoz havasını kirleticilerden arındırmak için kullanılabilmektedir. Zira fırınlarda yaklaşık 150°C sıcaklıktaki solventli hava 500°C sıcaklıklara çıkarılmakta, akabinde ısı geri kazanım sistemleriyle tekrar 150°C sıcaklıklarda atmosfere verilmektedir. Fakat yaş boya kabini veya flaş-of kabini egzoz havalarında kullanılması durumunda 20-25°C sıcaklıktaki havanın atmosfere 150°C sıcaklıklarda atılması söz konusudur. Bu da çok yüksek enerji maliyetlerine sebep olmaktadır.

Boysis tarafından uygulanmakta olan alternatif yöntemde ise işletme kolaylığı, işletme maliyeti ve arıtma performansı açısından arzu edilen seviye yakalanmaktadır. "Baca Gazı Biyolojik Arıtma Sistemi” olarak isimlendirilen sistemde kirletici içeren egzoz havası bir kollektörde toplanmakta, gerek kollektörde gerekse bacada yer alan özel tip yıkama nozulları ile kirli hava yıkanmaktadır. Bu yıkama neticesinde hava içerisindeki solvent, toz ve benzeri kirleticiler suya geçmektedir. Daha sonra sirküle eden su özel dizayna sahip filtre üniteleri içerisinde bulunan bakterilere yedirtilmektedir.

Sonuçta, hava içerisinde bulunan solvent, toz ve benzeri kirleticiler, yönetmeliklerde belirtilen kabul edilebilir düzeyin çok altına çekilmekte ve bu işlem yapılırken minimum enerji harcanmaktadır. Sistem kurulum maliyeti ve işletme maliyeti açısından da alternatiflerinden kıyas götürmeyecek düzeyde avantajlıdır.

Sistemde kullanılan bakteriler, sıvı kimyasal arıtma tesislerinde de kullanılan, kolayca temin edilebilen ve yüksek maliyeti olmayan bakterilerdir. Sistemin sarfiyatları, su sirkülasyonunda kullanılan pompa ve gerektiğinde hava akışını takviye edecek fan motorlarının elektrik sarfiyatlarından ibarettir. Sistem ayrıca arıtma ihtiyacı duyuracak çevreye zararlı herhangi bir yan ürün üretmemektedir. Atmosferik ısınmaya da sebep olmamaktadır.

Satış Müdürü

Semih Şenocak