Atotech´ten Boyahanelere Biyo Kimyasallar

Atotech´ten Boyahanelere Biyo Kimyasallar


1. Giriş

Atotech, dekoratif ve fonksiyonel kaplama uygulamaları için özel kimyasallar geliştiren ve bunların satışını yapan global bir kimya firmasıdır. Yüzey işlem kimyasallarını metal ve plastik malzemeler için geliştirmenin yanı sıra; yarı iletken parça üretimi, elektronik kart ve baskı devre kaplama hizmetleri için de sunmaktadır. Profesyonel yapısı, yenilikçi fikirleri ve dünya çapındaki araştırma geliştirme olanaklarıyla müşterilerine daima bir adım önde yepyeni çözümler sunmaktadır. Atotech şirket politikası doğrultusunda birincil strateji olarak kullanımda olan birçok zararlı kimyasalın yeni nesil çevreci kimyasallara dönüştürülmesini benimsemiştir. Bu çevre anlayışı ile sürdürülebilir ve kullanımı kolay teknolojilerini sunduğu sektörde öncü kuruluşlar arasında yer almayı başarmıştır. Bu makale kapsamında, Atotech´in boyanmış yüzeyler için teknolojileri, geliştirdiği yardımcı boya kimyasalları ve boyahanelere sunduğu farklı çözümlere ilişkin ürün gruplarının tanıtımı yer almaktadır.


2. Atotech´in Boyahanelere Sunduğu Teknolojiler

2.1. Yağ Alma ve Boya Öncesi Kaplama Kimyasalları

"Boya için yüzey hazırlama” işlemi; yaş veya toz boya uygulaması öncesinde, yüzeyin temizlenmesi ve temizlenen yüzeyin boya yapışmasını arttırıcı bir arayüzey ile kaplanmasıdır. Bu işlemler, sıcak (60-70°C) ve yüksek alkalin bir kimyasal ile yüzeydeki kirliliğin giderilmesi şeklinde başlar. Yağ alma olarak tanımlanan bu işlemi takiben temizlenmiş yüzeyin çinkodemirfosfat veya kromat kaplanmasıyla devam eder.

 Bu sıralama ile çalışan hatların genel problemleri, yağ alma banyolarının sıkça değiştirilmesinin yanında kimyasalın kullanımı ve kurulumu sırasında ısıtılması için gerekli olan yüksek enerji ihtiyacıdır. Ayrıca, fosfat kimyasallarının yoğun çamur oluşturması ve saatler süren temizlikleri de hatlarda istenmeyen durumlardandır.

 

Prosesin uygulama metodundan (sprey daldırma) bağımsız olarak, hatlar için yaklaşımımız uzun ömür, minimal çamur oluşumu ve düşük sıcaklıktır. Atotech, yağ alma kimyasallarını biyolojik olarak tasarlamıştır ve kullanım sıcaklıkları maksimum 50°C`dir. Sıcaklıktaki bu değerin aşılması biyolojik katkıların çalışmalarını olumsuz olarak etkilemektedir. Parçalardan gelen organik kirliliklerin ve yağın banyo içerisinde birikmesini engellemek ve ayrıştırarak (Bioremediation) ortamdan uzaklaştırmak biyo aktif kimyasalların görevleridir. Bunun sonucunda kirlenmesi geciktirilmiş banyonun ömrü önemli ölçüde artacağı için tesisteki atık oluşumu doğrudan azalacaktır. Ayrıca, banyolardaki düşük sıcaklık değerleri de enerji tasarrufuna katkıda bulunacaktır.


Boya öncesinde parçaların korozyon performansını ve boya yapışmasını artırıcı özellikli arayüzey kaplama banyosu olarak kullandığımız ürünler ise UniPrep® ve Interlox® isimleriyle sunulmaktadır. Geleneksel fosfat sistemlerinden farklı olarak kaplama kalınlığı oldukça düşüktür (1 mikrondan az). Her iki ürün grubu içinde, banyo kurulumu ve kullanımı boyunca ısıtmaya ihtiyaç duymadan kullanılmaktadır. Diğer avantajları ise fosfor içermemelerinin atıklarının kolay işlenmesine olanak sağlaması ve minimal çamur oluşumu ile periyodik akım ve hat duruşlarının engellenmesi olarak gösterilebilir.


Atotech´in boya öncesi işlemler için sunduğu öncü teknolojiler müşterilerine birçok maliyet avantajı sağlamaktadır. Yağ alma banyolarının uzun periyotlarda dökülmesi ile atığa ayrılan bütçeden ve bu banyoların düşük sıcaklıklarda kullanılmaları ile enerji giderlerinden kazançlar sağlanmaktadır. Tüm bu maliyet düşüşlerinin yanı sıra, boya öncesi işlemlerde atık çamur oluşmaması da tesise çevreci bir yaklaşım kazandırmaktadır.


2.2. Boya Çamuru Arıtma Kimyasalları

Günümüzde, otomobil boyahaneleri gibi yüksek kapasitedeki birçok boyahanede, toplamda atılan boyanın %25´i atık olarak sistem suyuna karışmaktadır. Bu atıklar normal sistemlerde su perdeleri tarafından yakalanarak çamur oluşturacak şekilde dönen sudan uzaklaştırılmaya çalışılır. Oluşan bu çamurun yapışkan ve dağınık olması arıtılmasını zorlaştırmaktadır. Bu işlemler için Atotech tarafından önerilen kimyasallar KleerAid® proses ismiyle kullanılmaktadır.

Geleneksel kimyasal arıtma yöntemlerinden farklı olarak, KleerAid® sisteminde kurulum ve kurulum sonrası olmak üzere iki aşama vardır. Öncelikle, sistem suyunda biyo ayrışma için uygun koşullar sağlanmalıdır. Kurulum kimyasalları olarak kullanılan katkılar ile su parametreleri stabil hale getirilir. Üretime geçilmesi ile püskürtülen ilk boyanın çamura dönüşmesi için yüzdürücü ve çürütücü özellikli kimyasallarla sisteme besleme yapılır. Bu beslemelerle su perdesine düşen ilk boya zerresi anında aktif su ile karşılaşır ve ayrışması sonucu (detackification) suya düşen diğer reçinelerle kompakt bir yapı oluşturmaya başlar.


KleerAid®´in kullanıma alındığı birçok tesisin deneme ve sonrası süreçleri incelendiğinde yukarıda belirtilmiş olan iyileştirmeler gözlenmiştir. KleerAid® sistemindeki biyolojik arıtma anlayışı prosesin geleneksel birçok yöntemden daha üstün olduğunu göstermektedir. Aradaki bu farkın oluşması, KleerAid`in sistem suyunun kullanım ömrünü arttırmasına, su parametrelerini (pH, iletkenlik vb.) stabil hale getirmesine ve COD (Chemical Oxyen Demand) değerlerini düşürmesine bağlanabilir. Çamur oluşumu ile ilgili olarak ise reçine yüzdürme oranının geliştirip çamur kalitesini arttırır. Bütün bunların sonucunda da toplam maliyetlerde (temizlik, bakım, arıtma vs.) ciddi iyileşmeler elde edilir. Çok önemli bir diğer detay ise günümüzde halen birçok boyahanede kullanılmakta olan bakteri giderici (BIOCIDE), ki genelde çamur kokularının önlenmesi amacıyla kullanılır, kullanımlarını ortadan kaldırıyor olmasıdır.


Atotech 12 yıldan fazla bir süredir KleerAid® sistemini kullanmaktadır ve yepyeni modifikasyonlarla firmalara önermeye devam etmektedir. Arıtma sistemlerine "biyolojik arıtma” anlayışını katarak teknolojik, çevresel, kontrolü kolay ve düşük maliyetli sistemler oluşturmaktadır.


2.3. Boya Sökme Kimyasalları

Yüzey işlem sektöründeki bazı uygulamalar proseslerin temel taşını oluşturmaktadır. Bunlar parçanın ve yüzeyinin nihai işleme hazırlanması şeklinde tanımlanabilir. Benzer bir yaklaşımla, boya veya metal ile kaplanmış bir parçanın yüzeyindeki ince filmin kopartılıp sıyrılması, kaplamadan önceki kondisyona getirilmesi de oldukça önemli bir işlemdir. Bu işlemler icin Atotech olarak dikkat ettiğimiz nokta müşteri beklentilerine ve çevresel düzenlemelerin tamamına uygun olan bir prosesin seçilmesi şeklindedir. Müşterilerimize boya sökme kimyasallarımızı "Master Remover” ve "Recover®” isimleriyle tanıtmaktayız.

Master Remover prosesleri, 3 farklı gruba ayırmış olduğumuz kimyasal boya sökme banyolarıdır. Proses isimleri, Master Remover 1000, Master Remover 4500, Master Remover 6000 şeklindedir. Proseslerin seçimi ve firmalara önerimi sürecinde öncelikle performans kriterleri belirlenmektedir. Sökülecek malzemenin cinsi, boya kalınlığı ve cinsi, parçanın geometrisi öncelikli olarak öğrenilmesi gereken bilgilerdir. Master Remover kimyasalları daldırma uygulamalarının yanında yüksek basınçla püskürtme tekniği ile de kullanılabilmektedir. Yeni nesil olan bu teknoloji ile hem hızlı hem de kontrolü kolay bir boya sökme işlemi geliştirilmiştir.


Boya sökümü için geliştirilmiş diğer kimyasal ise " Recover®” isimli prosesimizdir. Atotech Recover´i oldukça hassas ve özel bir proses olarak tanımlamaktadır. Recover®´in önerildiği ve kullanıma alındığı firmaların profilleri incelendiğinde ortak yanlarının olduğu anlaşılmıştır. Genellikle, üretim prosesi zor, maliyeti yüksekve hurdaya gönderilemeyecek kadar yüksek değerdeki parçaların üretildiği tesisler olduğu görülmüştür (Alüminyum Jant, Silecek Kolu, SunRoof Rayları vb.). Recover®, birçok metal için tek bir banyo içinde daldırma yöntemiyle boya söküm olanağı sağlar (Mg dahil). Parça yüzeyinde herhangi bir aşınmanın olmaması, metalürjik özelliklerin aynı kalması ile parçaların tamamen geri dönüştürülmesi, boyahanelere gönderilmesi Recover®´in bir kimyasal boya sökme işleminden daha çok prosesin genelini etkileyen bir işlem olduğunu göstermektedir.


Atotech olarak boya sökme işleminin günümüzde artık bir ihtiyaç olduğu bilincini taşıyoruz. Bu nedenle proses tanıtımlarını yaparken kontrolü kolay, stabil ve sürdürülebilir olduklarına dikkat çekiyoruz.


3. Sonuç

Atotech, geniş ürün portföyü ile hizmet verdiği sektörlere yeni nesil "yeşil” prosesler sunabilen lider firmalardan birisidir. Bu makalede, Atotech PST (Paint Support Technologies) ürün grubu ile ilgili kimyasalların tanıtımı yapılmıştır. Atotech´in İstanbul Ofisi olarak en yeni PST teknolojilerimiz ile Türkiye marketine girmekteyiz. Müşterilerimizin taleplerine cevap verecek teknoloji olanaklarımız ve çevre bilincimizle endüstrideki yerimizi sağlamlaştıracağımızın inancını taşıyor, bu amaçla faaliyet gösteriyoruz.


*Tüm Hakları Atotech İstanbul Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi`ne aittir, izinsiz kullanımı ve çoğaltılması kesinlikle yasaktır. 

Caner Evirgen
Metalürji ve Malzeme Mühendisi