AkzoNobel Toz Boyalar Artık SMaRT!

AkzoNobel Toz Boyalar Artık SMaRT!
AkzoNobel’in toz boya markaları olan Interpon ve Resicoat, SMaRT sertifikası ile ödüllendirildi. SMaRT’ın en yüksek seviyesi olarak kabul edilen platin statüsünde sertifikalandırılan AkzoNobel, böylelikle toz boya üreticileri içersinde dünyada bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

Sürdürülebilirlik sertifikası, pazarda her geçen gün daha fazla görülmek istenen şeydir. Müşterilerimiz yeşil ürünler satın almak istemektedirler. SMaRT gibi eko-etiketler, müşteriyi seçilmiş olan ürünlerin çevresel etkileri ve seçenekleri hakkında bilgilendirmek için etkili bir yoldur. Tüketiciler, bu sayede çevreye zararı olan ürünler ile çevresel hedeflere daha uygun olan ürünler arasında ayrım yapabilme yetisini kazanmaktadırlar. Eko-etiket, müşteriyi satın almakta olduğu ürün hakkında daha bilinçli olmasını sağlarken enerji verimliliğini, daha az atığı ve ürün bilincini teşvik etmektedir.

Müşteri ve üreticiler çevreye dost kararlar vermeleri yönünde bilinçlendirildiğinde, yönetmeliğe olan gereksinim de minimuma inmektedir. Bu konu hem hükümetler açısından hem toz boya üreticisi olan bizler açısından hem de müşteri açısından çok önemlidir. Çevresel sertifika programı, ürünün çevreye karşı belli bir duyarlılıkta olduğuna dair bir onay olmakla beraber belli bir eko-etiket standardına uygun olduğunu göstermektedir.Sustainable Materials Rating Technology (Sürdürülebilir Malzeme Derecelendirme Teknolojisi) anlamına gelen SMaRT, ürün sürdürülebilirliğindeki esas harici standarttır. Ürün yaşam döngüsü ve tedarik zinciri üzerindeki sürdürülebilirlik performansının değerlendirmesinde gerekli evrensel bir sertifikadır. Herhangi bir sektörden herhangi bir ürüne uygulanabilir ancak SMaRT sertifikası alan ürünler, doğal kaynak kullanımını en aza indirgemeden, atık ve karbon ayak izinin azaltımına, pek çok sürdürülebilirlik göstergesinde performanslarını açık bir şekilde belgelendirirler. Çevre dostu olan ürünlerin popülaritesi gün geçtikçe artmaya devam etmektedir, dolayısıyla, eko-etiketlerin hangilerinin güvenilir olduğunu da bilmek önemlidir. Rakiplerimizin birçoğu, artmakta olan çeşitli çevre standartlarına odaklanmaktadır. Biz de bundan öteye giderek kredibiliteye odaklanmak istiyoruz. Geniş bir kapsama sahip olan, ürünümüzün tüm ömrünü kapsayan, şeffaf ve anlaşılabilir yaklaşımı olan bir standarttaki SMaRT’ı tercih ediyoruz. Sürdürülebilir olan performansımızı şeffaf bir şekilde sunmak istiyoruz ki bu şekilde ürünlerimiz, piyasada her geçen gün artmakta olan yeşil kalabalığından ayırt edilebilsin. SMaRT da bize bu imkanı vermektedir. SMaRT’ın en yüksek seviyesi olarak kabul edilen platin statüsünde sertifikalandırılan AkzoNobel, böylelikle toz boya üreticileri içerisinde dünyanın ilkleri arasında yer aldı. Türkiye’de toz boya üreticileri arasında ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgelerinin üçüne birden sahip olan ilk organizasyonlardan biri olarak, hem çevreye hem sağlığa zararlı olan TGIC, kurşun gibi hammadde kullanımları konusunda da pazara yıllarca öncülük ettiği gibi bu konuda da liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Müşterilerimiz, almış oldukları ürünlerin çevreye dost olduğu konusunda bir kez daha emin olurken, aynı zamanda SMaRT’ı LEED Innovation in Design Credit’te yer edinebilmek için de kullanabiliyorlar.

Tuğçe Karaarslan
Pazarlama Koordinatörü
Akzo Nobel Boya San. ve Tic. A.Ş.